Урматтуу тесттин катышуучулары!

 

Тесттин жыйынтыктары тест болгон күндөн 10 жумуш күнү өткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Улуттук тест жүргүзүү борборунун сайтынын сол капталында «Тест жыйынтыктары» бөлүмүнө жарыяланат.

 

Ошондой эле тест жыйынтыгын мобилдик телефондон 8909 кыска номерине SMS-билдирүү жөнөтүү аркылуу да алсаӊыздар болот.

 

Тест жыйынтыгы НЦТ-нын сайтында ыӊгайлуу издөө үчүн аймактарга бөлүнгөн. Өзүӊүзгө керектүү районго (мектеп жайгашкан районго) кирип, өзүнүздүн классты басып (9, 10 же 11), анын ичинен өзүӊүз окуган мектебиӊизди табасыз. Андан кийин, каттоо номериӊиз боюнча өзүнүздүн жыйынтыгыӊызды издеп таба аласыз.

 

Каттоо номери 11 цифрадан турат, алар 4 бөлүккө бөлүнгөн (мисалы, 100-131-09-002) жана тестке катышкандан кийин сиздин колуңузда кала турган Каттоо баракчасынын бөлүгүндө чечмеленип берилет.

 

Мектеп тесттин кагаз бетиндеги жыйынтыгын тестти өткөрүүнү уюштурган райондук/шаардык билим берүү бөлүмүнүн жооптуу кызматкеринен талап кылып ала алат. Кагаз бетине чыгарылган тест жыйынгында тестке катышуучунун каттоо номери, аты-жөнү, тандаган сабактары боюнча алган баллдары көрсөтүлөт жана Улуттук тест жүргүзүү борборунун мөөрү менен тастыкталат.

 

Пайда болгон суроолор боюнча Улуттук тест жүргүзүү борборунун Маалыматтык-техникалык түзүмүнө (312) 66-46-05, 66-37-52 телефондору аркылуу кайрылсаӊыздар болот.

 

 

 

8909 кыска номери аркылуу тест жыйынтыгын алуу боюнча көрсөтмөлөр

 

8909 кыска номерине төмөндөгүдөй форматта SMS-билдирүү жөнөтөсүз:

«НЦТ» «Каттоо номери» «Тест өткөрүлгөн күн»

 

Бул SMS-билдирүүдөгү сөздөрдүн ортолорунда 1 гана боштук (пробел) колдонулат.

Жиберилүүчү SMS-билдирүүгө мисал: НЦТ 100-131-09-002 20.04.16

 

SMS-билдирүү баш тамгалар менен жазылган НЦТ сөзүнөн башталат.

Каттоо номери 11 цифрадан турат жана тирелер менен бөлүп жазылат (100-131-09-002).

Тест өткөрүлгөн күн чекит менен бөлүнгөн ДД.ММ.ГГ форматында жазылат (20.04.16).

 

Тест жыйынтыгын алуу үчүн SMS-билдирүүнүн текстинин форматын так сактоо зарыл!

SMS-билдирүүнүн текстинин форматы туура эмес жөнөтүлсө, Сиздин суроо-талап каралбайт.

 

Тест жыйынтыгын SMS-билдирүү жөнөткөндөн кийин, жыйынтыктар маалыматтар базасында пайда болору менен дароо аласыздар.

SMS-билдирүүнүн наркы салыктар менен жыйымдар кошо эсептелип, 10 сомду түзөт.

 

 

 

Дорогие участники тестирования!

 

Информируем Вас о том, что результаты тестирования будут опубликованы через 10 рабочих дней с даты прохождения тестирования на сайте Национального центра тестирования (НЦТ) Министерства образования и науки КР, в разделе «Результаты тестирования» в левой колонке сайта.

 

Результаты тестирования также можно получить через мобильный телефон путем отправки SMS сообщения на короткий номер 8909 (подробности на сайте НЦТ).

 

Результаты тестирования на сайте НЦТ для удобства поиска разделены по регионам, перейдите в нужный вам район (выбрать район расположения школы), затем выберите свой поток класса (9, 10 либо 11), где вы обучаетесь. После чего вы можете найти свой результат по регистрационному номеру.

 

Регистрационный номер состоит из 11 цифр (пример 100-169-09-002), разделенные «-» на 4 части и расписан в Регистрационном листе участника, который остается у вас после прохождения тестирования.

 

Бумажный вариант результатов тестирования школа может запросить в райОО/горОО у ответственного за проведение тестирования. Бумажный вариант заверяется печатью НЦТ, где указаны Регистрационный номер участника, ФИО и результаты по выбранным предметам тестирования.

 

При возникновении вопросов, обращайтесь в Информационно-технический сектор НЦТ по телефону (312) 66-46-05, 66-37-52.

 

 

Инструкция по получению результатов тестирования через короткий номер 8909

 

Отправляете SMS сообщение на короткий номер 8909 в следующем формате:

«НЦТ» «Регистрационный номер» «Дата тестирования»

 

Разделителем является один пробел.

Пример сообщения для отправки: НЦТ 100-131-09-002 20.04.16

 

Сообщение начинается со слова НЦТ, и оно пишется заглавными буквами.

Регистрационный номер состоит из 11 цифр (100-131-09-002) и пишется с разделителем «-».

Дата тестирования пишется в кратком формате ДД.ММ.ГГ (20.04.16) с разделителем «.».

 

Для получения результатов необходимо четко соблюдать формат текста SMS сообщения!

При неправильном оформлении формата текста SMS сообщения Ваш запрос не обрабатывается.

 

После отправки сообщения Вы получите результаты тестирования по Вашим предметам сразу после их появления в базе данных.

Стоимость SMS сообщения составляет 10 сом с учетом всех налогов и сборов.